Thực trạng

Thực phẩm bẩn hiện nay: thịt có chất tạo nạc, thủy sản có kháng sinh vượt ngưỡng, cá được ủ ướp phân urê, rau có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt giới hạn cho phép, trái cây "tắm" trong hóa chất độc hại

Ý Tưởng

Chúng tôi mong muốn cung cấp nguồn thực phẩm sạch tới tất cả người dân Việt Nam. Vì một đất nước phồn vinh là một đất nước khỏe mạnh và từng cá thể cũng phải thực sự khỏe mạnh

Mục Tiêu

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về VSATTP. Xây dựng hệ thống kinh doanh phân phối với đội ngũ tiếp thị, bán hàng, giao hàng, hỗ trợ, tư vấn chuyên nghiệp

Tầm Nhìn

Được công nhận là công ty đứng đầu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trên thế giới cung cấp những sản phẩm sạch với tiêu chuẩn quốc tế

Nhiệm Vụ

Đảm bảo lợi ích, uy tín và sự an toàn trong đầu tư cho khách hàng và các cổ đông. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện và mang lại thu nhập ổn định cho đội ngũ nhân viên

Sứ Mệnh

Mang tới nguồn thực phẩm sạch, giàu dinh dưỡng tới cho người Việt

Trách Nhiệm

Góp phần xây dựng một cộng đồng dân tộc Việt Nam phồn vinh. Và mang sản phẩm Việt ra toàn thế giới

Giá Trị của Chúng Tôi

Trở thành một người bạn đồng hành tin cậy với khách hàng